Zestawienie SQL, płatności: Karta, Gotówka i Przelew.

Zestawienie pokazujące kwoty dla poszczególnych transakcji (Karta, gotówka, przelew) w wybranym okresie, dla konkretnego magazynu.

 SELECT
 CONVERT(VARCHAR(10),dok_DataWyst,121) as Data,
 dok_NrPelny as Numer,
 isnull(adr_Nazwa,'kontrahent nieokreślony') as Kontrahent,
 CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull(dok_KwGotowka,0) * -1 ELSE isnull(dok_KwGotowka,0)  END as Gotówka,
 CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull( dok_KwDoZaplaty,0) * -1 ELSE isnull( dok_KwDoZaplaty,0) END as Przelew,
 CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull(dok_KwKarta,0) * -1 ELSE isnull(dok_KwKarta,0) END as Karta
 FROM
 dok__Dokument dok LEFT JOIN adr__Ewid adr ON (dok.dok_OdbiorcaId = adr.adr_IdObiektu AND adr.adr_TypAdresu = 1)
 WHERE
 (dok.dok_Typ IN (2,6,21,14))
 AND
 (dok_DataWyst BETWEEN {DR: Z okresu::})
 and
 (dok_MagId = 4)
 AND
 (dbo.fnMAKE_DOKPARAM(dok_Typ, dok_Podtyp)!=131073)
 ORDER BY Data, dok_Id 

Magazyn można zmienić poprzez zmianę liczby w „dok_MagId = 4” (w tym przypadku, zestawienie wyciąga dane dla magazynu o Id = 4). Id magazynu można odszukać w tabeli sl_Magazyn  w kolumnie mag_Id. Kwerenda wyciągająca wszystko (łącznie z pożądanym mag_Id) z tabeli sl_Magazyn:

SELECT * FROM sl_Magazyn

Zestawienie bierze pod uwagę takie dokumenty handlowe jak : faktura sprzedaży, korektę faktury sprzedaży, paragon oraz zwrot wewnętrzny.
Kiedy już mamy gotowe zestawienie, czas je wystawić na światło dzienne.
W tym celu przechodzimy do modułu „Zestawienia” (menu „Widok” ->”Zestawienia”), klikamy PPM (Prawym Przyciskiem Myszy) wewnątrz nowo otwartej karty modułu Zestawienia. W rozwiniętym menu wybieramy „Dodaj zestawienie SQL”.

Menu kontekstowe, Zestawienia, dodawanie zestawienia

W nowo otwartym oknie wypełniamy pola Nazwa oraz Opis (wedle naszego uznania), dane te będą widoczne przez wszystkich pracowników, mających dostęp do tego konkretnego zestawiania bądź do modułu Zestawienia. Przechodzimy do zakładki „Zapytanie SQL” i tu wklejamy nasze zestawienie. Po wszystkim naciskamy przycisk „OK”.

Wpisane zapytanie SQL w zestawieniu SubiektaGT

I gotowe.

Mam nadzieje że się przyda.