Windows, Microsoft Office – przydatne skróty klawiszowe

Kilka fajnych skrótów klawiszowych którymi chciałem się podzielić.

Windows:

 1. Win + strzałka w prawo [ustawia aktywne okno aby zajmowało prawą część ekranu]
 2. Win + strzałka w lewo [ustawia aktywne okno aby zajmowało lewą część ekranu]
 3. Win + strzałka do góry [maksymalizuje aktywne okno]
 4. Alt + spacja [rozwija menu kontekstowe belki tytułu]
 5. Win + G [w Windows 10 otwiera Game Bar, Windows 7 nic nie robi]
 6. Win + D [pokaż/ukryj pulpit]
 7. F2 [zmiana nazwy]

Microsoft Office

Microsoft Excell:

 1. Alt + Enter [przejście do nowego wiersza w komórce]
 2. Alt + Esc [Cykliczne przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte, działa jak Alt + Tab ale bez podglądu]
 3. Ctrl + strzałka w górę [do pierwszego wiersza w tabeli lub w arkuszu (dwukrotne użycie)]
 4. Ctrl + strzałka w dół [do ostatniego wiersza w tabeli lub w arkuszu (dwukrotne użycie)]
 5. Ctrl + strzałka w prawo [do ostatniej kolumny w tabeli lub w arkuszu (dwukrotne użycie)]
 6. Ctrl + strzałka w lewo [do pierwszej kolumny w tabeli lub w arkuszu (dwukrotne użycie)]
 7. F8 [zaznaczanie obszaru komórek od aktywnej komórki]
 8. Ctrl + PgUp [przełączanie pomiędzy arkuszami od lewej do prawej]
 9. Ctrl + PgDn [przełączanie pomiędzy arkuszami od prawej do lewej]

Microsoft Word:

 1. Ctrl + E [centruje tekst]
 2. Ctrl + L [wyrównuje tekst do lewej]
 3. Ctrl + R [wyrównuje tekst do prawej]
 4. Ctrl + strzałka w górę [do góry o jeden paragraf]
 5. Ctrl + strzałka w dół [do dołu o jeden paragraf]
 6. Ctrl + strzałka w prawo [w prawo o jedno słowo]
 7. Ctrl + strzałka w lewo [w lewo o jedno słowo]
 8. F8 [zaznaczanie tekstu od kursora]
 9. Ctrl + Delete [usuwa jedno słowo na prawo]
 10. Shift + F3 [zmienia wielkość liter w zaznaczonym tekście]
 11. Ctrl + Shift + K [formatuje tekst jako małe wielkie litery… tak wiem bez sensu ale sprawdź 😉 ]
 12. Ctrl + ] [zwiększ rozmiar czcionki o 1 pkt]
 13. Ctrl + [ [zmniejsz rozmiar czcionki o 1 pkt]
 14. Ctrl + Shift + C [kopiowanie formatowania]

Znasz jakieś fajne skróty które ułatwiają pracę i chcesz się nimi podzielić, to zostaw info w komentarzu ?