Hyper-V problemy z dostępem do Internetu

Przy konfigurowaniu środowiska pod Hyper-V (Windows 8.1 Pro 64 Bit) natrafiłem na mały problem.
Maszyny wirtualne miały mieć dostęp do świata za pośrednictwem połączenia typu: external, utworzonego w „Vitrual Switch Manager” wykorzystującego kartę Wi-Fi. Połączenie mostkowe zostało utworzone i wszystko było by pięknie tyle, że połączenie na wirtualkach było niestabilne albo w ogóle go nie było. Co ciekawe po tak utworzonej sieci aplikacje z Windows Store (i sam Windows Store) przestały mieć dostęp do Internetu (wszystkie aplikacje desktopowe miały dostęp do sieci). Więcej