Błąd podczas czystej instalacji Windows 8 64 bit

Nic nie idzie łatwo, nawet instalacja Windowsa.

Podczas instalacji Windowsa 8 Professional 64 bit na świeżym komputerze napotkałem na pewien problem.

Treść komunikatu poniżej:

„Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR partition table. ON EFI systems, Windows can only be installed to GPT disks.

Windows cannot be installed to this hard disk space. Windows must be installed to partition formatted as NTFS”. Więcej