ZTE MF 195, Blueconnect. Błąd podczas instalacji.

Podczas instalacji modemu oraz oprogramowania dla modemu ZTE MF 195 (wersja T-Mobile), otrzymywałem taki komunikat:

W systemie jest zainstalowany program Speedmanager plus/ByteMobile Client. Konieczne jest odinstalowanie tej wersji i zrestartowanie systemu

Mimo że programu już nie było w „Dodaj usuń programy” i wszystkie katalogi programu z dysku pousuwałem. Więcej