Pomocne narzędzie w administrowaniu bazą danych – SQL Server

Chcesz zrobić szybko backup bazy? Korzystasz z wersji SQL Express? Masz duże wymagania co do kopi bezpieczeństwa? Potrzebujesz pomocy albo wsparcia? Albo jesteś zbyt leniwy aby napisać skrypt do backup? Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na chociaż jedno pytanie, to dalej znajdziesz pomoc 🙂

Na stronie https://ola.hallengren.com/sql-server-backup.html znajduje się skrypt sql dzięki któremu operacje backup stają się prostsze i szybsze. Skrypt tworzy procedurę która ułatwia tworzenie backupów.

Przykład 1. Tworzy kopię bazy „Baza_1” do folderu „Kopie”, typ kopi „full” itd. 🙂

EXECUTE dbo.DatabaseBackup
 @Databases = 'Baza_1',
 @Directory = 'C:\Kopie',
 @BackupType = 'FULL',
 @Verify = 'Y',
 @Compress = 'Y',
 @CheckSum = 'Y',
 @CleanupTime = 12

Na podanej stronie znajdują się też inne skrypty. Można tam znaleźć między innymi skrypty do: odbudowy indeksów, sprawdzania integralności danych oraz statystyk.