Formatowanie warunkowe SQL – Subiekt GT – Czy RW – przykład 1

Chciał bym podzielić się pomysłem na wykorzystanie nowej funkcjonalności w Subiekcie GT (formatowanie warunkowe).

W poniższym przykładzie zostaną wyróżnione dokumenty typu RW na liście „Przyjęcia magazynowe”.
Należy otworzyć moduł „Przyjęcia magazynowe” i otworzyć okno „Formatowanie własne” (kombinacja ctrl+shift+f) -> kliknąć w link „Dodaj formatowanie SQL”. W nowo otwartym oknie w polu nazwa wpisujemy „Czy RW”, w sekcji „Warunek SQL” w pierwszym polu tekstowym wpisujemy:

CASE WHEN Dok.Dok_typ=13 THEN 1 ELSE 0 END

Następnie w sekcji „Formatowanie wiersza” ustawiamy odpowiednie parametry.

subiekt-gt-formatowanie-warunkowe-sql-czy-rw-1
Okno Formatowania SQL

Na końcu naciskamy przycisk „OK”.
Lista „Przyjęć magazynowych” jest bardziej kolorowa 🙂