Błąd podczas czystej instalacji Windows 8 64 bit

Nic nie idzie łatwo, nawet instalacja Windowsa.

Podczas instalacji Windowsa 8 Professional 64 bit na świeżym komputerze napotkałem na pewien problem.

Treść komunikatu poniżej:

„Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR partition table. ON EFI systems, Windows can only be installed to GPT disks.

Windows cannot be installed to this hard disk space. Windows must be installed to partition formatted as NTFS”.

Po Polsku to będzie jakoś tak:

„Nie można zainstalować systemu Windows na tym dysku. Wybrany dysk ma tabelę partycji MBR. W systemach EFI systemu Windows można zainstalować tylko na dyskach GPT.  Nie można zainstalować systemu Windows na tym dysku twardego. System Windows należy zainstalować na partycji sformatowanej w systemie plików NTFS”.

WP_000106

Problem tkwił w konfiguracji BIOSU. W ustawieniach bootowanych urządzeń, były widoczne trzy urządzenia (zdjęcie poniżej). Fizycznie w laptopie mam dwa: napęd DVD oraz jeden dysk HDD.

Bios_Booting_menu_przed

Wystarczy wyłączyć urządzenie które na początku nazwy ma „UEFI” ( w moim przypadku taki był przedrostek), i ustawić opcje uruchamiania według naszych potrzeb (np. DVD, HDD).

Bios_Booting_menu_po

Zapisujemy ustawienia w Biosie i wychodzimy 🙂 (save & exit).

Kolejne podejście do instalatora Win 8, tym razem w miejscu gdzie wskazujemy dysk/partycje do instalacji nie wyświetla nam się żadne ostrzeżenie czy też błąd.

Czyli sukces:)